WOMEN-下身類-牛仔系列

牛仔系列
短褲
 • 淺藍藍色
  牛仔短褲-01-女

 • 淺藍藍色
  牛仔短褲-01-女

 • 黑灰
  牛仔短褲-02-女

 • 淺藍藍色深藍
  軟牛仔短褲-女

 • 淺藍藍色深藍
  軟牛仔短褲-女

 • 淺藍藍色深藍
  軟牛仔短褲-女

 • 淺藍藍色
  牛仔鬆緊短褲-01-女

 • 淺藍藍色
  牛仔鬆緊短褲-01-女

 • 黑色
  牛仔鬆緊短褲-02-女

 • 白色卡其黑色
  多色牛仔短褲-女

 • 白色卡其黑色
  多色牛仔短褲-女

 • 白色卡其黑色
  多色牛仔短褲-女

特彈牛仔褲
緊身褲
 • 黑灰
  輕量收腹緊身牛仔褲-02-女

 • 淺藍藍色
  輕量收腹緊身牛仔褲-01-女

 • 淺藍藍色
  輕量收腹緊身牛仔褲-01-女

 • 淺藍藍色
  針織牛仔緊身褲-女

 • 淺藍藍色
  針織牛仔緊身褲-女

 • 淺藍藍色深藍
  高腰收腹牛仔緊身褲-女

 • 淺藍藍色深藍
  高腰收腹牛仔緊身褲-女

 • 淺藍藍色深藍
  高腰收腹牛仔緊身褲-女

煙管褲
 • 藍色深藍黑灰
  高腰修身九分牛仔褲-女

 • 藍色深藍黑灰
  高腰修身九分牛仔褲-女

 • 藍色深藍黑灰
  高腰修身九分牛仔褲-女

 • 白色
  多色高腰修身九分牛仔褲-女

 • 淺藍
  高腰修身九分牛仔褲-女

寬鬆窄管褲
寬褲
男友褲
 • 白色淺藍黑灰
  修身男友風九分牛仔褲-女

 • 白色淺藍黑灰
  修身男友風九分牛仔褲-女

 • 白色淺藍黑灰
  修身男友風九分牛仔褲-女

 • 深藍
  Slim Boyfriend Fit九分牛仔褲-女

靴型褲
 • 淺藍黑灰藍色
  高腰收腹靴型九分牛仔褲-女

 • 淺藍黑灰藍色
  高腰收腹靴型九分牛仔褲-女

 • 淺藍黑灰藍色
  高腰收腹靴型九分牛仔褲-女

 • 淺藍深藍
  靴型牛仔褲-01-女

 • 淺藍深藍
  靴型牛仔褲-01-女

 • 黑灰
  靴型牛仔褲-02-女

 • 藍色黑灰
  高腰靴型九分牛仔褲-女

 • 藍色黑灰
  高腰靴型九分牛仔褲-女

牛仔裙
 • 白色黑色
  牛仔連褲短裙-02-女

 • 白色黑色
  牛仔連褲短裙-02-女

 • 淺藍
  牛仔短裙-01-女

 • 淺藍
  牛仔連褲短裙-01-女

 • 白色
  牛仔短裙-02-女

 • 黑灰
  牛仔短裙-03-女

 • 淺藍藍色
  牛仔長裙-女

 • 淺藍藍色
  牛仔長裙-女

牛仔吊帶褲
 • 白色
  牛仔吊帶長褲-02-女

 • 淺藍藍色
  牛仔吊帶長褲-01-女

 • 淺藍藍色
  牛仔吊帶長褲-01-女

其他
 • 淺藍藍色深藍
  軟牛仔七分束口褲-女

 • 淺藍藍色深藍
  軟牛仔七分束口褲-女

 • 淺藍藍色深藍
  軟牛仔七分束口褲-女

 • 藍色深藍淺藍
  軟牛仔九分褲-女

 • 藍色深藍淺藍
  軟牛仔九分褲-女

 • 藍色深藍淺藍
  軟牛仔九分褲-女

 • 藍色深藍
  七分反折牛仔褲-女

 • 藍色深藍
  七分反折牛仔褲-女

客服